Op alle dienstverlening, offertes en opdrachtbevestigingen van en overeenkomsten met ETC Holland zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Branchevoorwaarden

Naast de Algemene Voorwaarden hanteren wij de navolgende branchevoorwaarden en -condities.

Algemene vervoerscondities (AVC2002)

Internationaal wegvervoer (CMR verdrag)

Nationaal en internationaal wegvervoer tank en bulk